ХҮЧЛИЙН ШҮҮДЭР ЦЭГИЙН ШИНЖЛЭГЧ

 • Nernst N2035A ACID шүүдэр цэгийн анализатор

  Nernst N2035A ACID шүүдэр цэгийн анализатор

  Зориулалтын датчик хэмжилт: Нэг анализатор нь хүчилтөрөгчийн агууламж, усны шүүдэр цэг, чийгийн агууламж, хүчиллэг шүүдэр цэгийг нэгэн зэрэг хэмжих боломжтой.

  Хэмжилтийн хүрээ:

  0°C~200°C хүчиллэг шүүдэр цэгийн утга

  1ppm~100% хүчилтөрөгчийн агууламж

  0~100% усны уур

  -50°C~100°C шүүдэр цэгийн утга

  Усны агууламж (г/кг).