Усны уурын анализатор

  • Nernst N2035 усны уурын анализатор

    Nernst N2035 усны уурын анализатор

    Хос сувгийн усны уурын анализатор: нэг анализатор нь хүчилтөрөгч эсвэл өндөр температурт усны уур/чийгшлийн хоёр сувгийг нэгэн зэрэг хэмжих боломжтой.

    Хэмжилтийн хүрээ: 1ppm~100% хүчилтөрөгчийн агууламж,0~100% усны уур,-50°C~100°C шүүдэр цэгийн утга, усны агууламж (г/кг).