Тохируулга

Бид хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хүчилтөрөгч, усны уурыг хэмжих төхөөрөмжийн хэмжээнээс хамааран датчик болон холбох хэсгүүдийг тохируулах боломжтой.

Бид ерөнхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хэрэглэгчдэд тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх, оношлох, тусгай шийдлүүдийг зохион бүтээх боломжийг олгодог.